ИНТЕРВЮ /INTERVIEWS
     

КОМЕНТАРИ
COMMENTAREN

ИНТЕРВЮТА
INTERVIEWS

ОБЩЕСТВО
MAATSCHAPPIJ

ИСТОРИЯ
GESCHIEDENIS

КУЛТУРА
CULTUUR

ПЪТЕПИСИ
REISVERHALEN

СМЕХУРКО
HUMOR


 

Сава Рясков:
След съветската окупация ние престанахме да принадлежим към Европа

Андре Глюксман / André Glucksmann:
Сигурността на западните държави зависи от отсъствието на деспотизъм в останалия свят

André Glucksmann:
La sécurité des Etats Occidentaux dépend de l'absence de despotisme dans le reste du monde. Interview avec André Glucksmann 

Владимир Буковски / Vladimir Bukovsky:
Най–важното е свободата на личността

Фриц Болкестейн / Frits Bolkestein:
Западното общество е стабилно и силно

Никита Петров / Nikita Petrov:
За съветската власт тайните убийства са нещо обичайно

Проф. Никола Георгиев / Prof. Nikola Georgiev:
Назряват резки промени в разбиранията и темите на литературоведа

Георги Чобанов, главен редактор на LiterNet:
Преодоляване на времето и пространството

 

           
списание Диалог