АФИШ
AGENDA
     
   
     

КОМЕНТАРИ
COMMENTAREN

ИНТЕРВЮТА
INTERVIEWS

ОБЩЕСТВО
MAATSCHAPPIJ

ИСТОРИЯ
GESCHIEDENIS

КУЛТУРА
CULTUUR

ПЪТЕПИСИ
REISVERHALEN

СМЕХУРКО
HUMOR


 

Сава Рясков:
След съветската окупация ние престанахме да принадлежим към Европа

Андре Глюксман / André Glucksmann:
Сигурността на западните държави зависи от отсъствието на деспотизъм в останалия свят

Владимир Буковски / Vladimir Bukovsky:
Най–важното е свободата на личността

Фриц Болкестейн / Frits Bolkestein:
Западното общество е стабилно и силно

Никита Петров / Nikita Petrov:
За съветската власт тайните убийства са нещо обичайно

Проф. Никола Георгиев / Prof. Nikola Georgiev:
Назряват резки промени в разбиранията и темите на литературоведа

Сабри Искендер / Sabri Iskender:
Комунистите си измисляха врагове, за да разделят хората

Зейнеп Ибрахимова / Zeynep Ibrahimova:
Помня студа и страха, които бяха сковали всичко - и пътищата, и душите ни

Антонина Желязкова / Antonina Jeliazkova:
Съпротивата на турците бе катализатор и за нашите иначе доста меки интелигентски акции

Михаил Иванов / Mihail Ivanov:
За „Възродителния процес” и съпротивата срещу него трябва да пише в учебниците

 

           
списание Диалог