Зиляхово
26 октомври 1912 – 22 юни 1913
19 август 1916 – 9 октомври 1918
27 април 1941 - 25 октомври 1944


4 август 1942


4 септември 1942

<< Начало