Цариброд
19 април 1941 – 6 септември 1944


20 януари 1913 (в българските държавни граници)


29 ноември 1913 (в българските държавни граници)


15 юли 1914 (в българските държавни граници)


април 1918

<< Начало