Ксанти (Скеча)
7 ноември 1912 – 11 юли 1913
15 октомври 1913 – 15 октомври 1919
Междусъюзническа Тракия - 28 октомври 1919 – 28 май 1920
27 април 1941 – 25 октомври 1944


(?, от 7 ноември 1912 в употреба до края на 1918)


септември 1919

<< Начало