Охрид
24 ноември 1915 – 27 септември 1918
15 май 1941 – 7 септември 1944


17 октомври 1917


1 март 1942


(?, от изд. 1 юли 1941 до 7 септември 1944)

<< Начало