Одрин (Караагач)
13 март 1913 – 10 юли 1913
28 септември 1915 – 15 октомври 1919
Междусъюзническа Тракия - 28 октомври 1919 – 28 май 1920


21 септември 1917


(?, от изд. 1 юли 1918 до 15 октомври 1919)


(?, от изд. 1 юли 1918 до 15 октомври 1919)


Междусъюзническа Тракия, 2 март 1920

<< Начало