Димотика
27 октомври 1912 – 8 юли 1913
28 септември 1915 – 15 октомври 1919
Междусъюзническа Тракия - 28 октомври 1919 – 28 май 1920


29 май 1917


Междусъюзническа Тракия, 19 април 1920

<< Начало