Букурещ
6 декември 1916 – 12 ноември 1918


"Поща в Румъния", 28 май 1917 г.

<< Начало