Малък Дервент
5 октомври 1912 – 11 юли 1913
26 октомври 1913 – 15 октомври 1919
Междусъюзническа Тракия - 28 октомври 1919 – 9 юни 1920
27 април 1941 – 25 октомври 1944

16 март 1919

<< Начало