Този сайт беше създаден през 2000 г., когато витошките морени край река Янчовска в Бистрица се преобразиха във фантастични същества. Малко по-късно авторът даде възможност да снимаме и да включим дървените и металните му скулптури, графиките и рисунките му. Двадесет и три години по-късно възстановихме сайта, за да припомним това самотно и почти непознато творчество.

 

Между архаичното и модерното изкуство